بیوگرافی

ندا یاسی

بیوگرافی ندا یاسی | دختر پرحاشیه اینستاگرام

پیام صادقیان

بیوگرافی پیام صادقیان | زندگی شخصی و حواشی زندگی پیام صادقیان

مینا نامدار

زندگی نامه مینا نامدار | ارتباط مینا نامدار با پیام صادقیان | عکس لخت مینا نامدار

عرفان پایدار

عرفان پایدار | بیوگرافی و حواشی زندگی خصوصی عرفان پایدار

بیوگرافی یاس

بیوگرافی یاس | زندگی شخصب و هنری خواننده رپ ، یاس

مونتیگو

بیوگرافی “فرشید امیر شقاقی” ملقب به مونتیگو

بیوگرافی نسیم

بیوگرافی نسیم | زندگی خصوصی تا پیوستن به گروه زدبازی

مهراد هیدن

بیوگرافی مهراد هیدن | زندگی نامه خصوصی و حواشی زندگی هنری مهراد

سینا تهم

بیوگرافی سینا تهم | سوابق کاری ، ازدواج و حرفه موسیقی

سیجل

بیوگرافی سیجل | داستان پیوستن به زدبازی تا مهاجرت از ایران