بیوگرافی اشخاص خارجی

کانر مک گرگور

کانر مک گرگور کیست؟ فیلم برد و خوشحالی معروف او

دنیل نگرانو

دنیل نگرانو بهترین پوکر باز قرن کانادایی

داریا رادینوا

داریا رادینوا مدل معروف روسی و دوست دختر پویان مختاری

هاک سید قهرمان پوکر اهل کالیفرنیا آمریکا

الکساندر فیتزجرالد

بیوگرافی الکساندر فیتزجرالد و بردهای او در دنیای پوکر

ریس چیپ

ریس چیپ کیست؟ شرط بندی میلیاردی که او را ثروتمند کرد

جف لیساندرو

جف لیساندرو کیست؟ بیوگرافی و بررسی سود او از پوکر

ماریوس هاوکینز

بیوگرافی ماریوس هاوکینز رکورد دار دستبند قهرمانی پوکر

فاطیما موریرا دملو

بیوگرافی فاطیما موریرا دملو و رازهای برد او

گائل گارسیا دیاز

بیوگرافی گائل گارسیا دیاز به همراه 3 راز زیبایی او

بونوس ۴۰ درصد چهارشنبه