بازی حکم

آموزش بازی حکم | آشنایی با بازی حکم

بازی حکم یکی از بازی هایی می باشد که می توانید در کازینو های آنلاین تجربه ای فوق العاده از آن را برای خود پیاده سازی کنید. از همین رو به شما پیشنهاد می کنیم که حتما این مقاله را با جدیت تمام دنبال کنید چرا که ما علاوه بر آموز شاین بازی ترفند های فوق العاده ای هم برای شرط بندی حکم آنلاین ارائه کرده ایم و این برگ برنده شما می باشد.

آموزش بازی چندنفره حکم (Hokm)

حکم نوعی بازی با ورق های بازی (52 تایی) براساس شانس و مهارت است. محبوب ترین نوع حکم 4 نفره است ولی به صورت 2،3،5،6 نفره هم بازی میشود. در ایران حکم یکی از محبوب ترین بازی هایی است که با پاسور انجام می شود. در نوع 4 نفره بازیکنان دو به دو بایکدیگر یار هستند و دیگر نوع ها هرکس علیه کس دیگری بازی می کند.

این ابتدایی ترین تعریف از این بازی می باشد پس برای آموزش بازی حکم به صورت حرفه ای و معرفی سایت های شرط بندی این بازی ادامه مقاله را با دقت بالا تری مطالعه کنید.

برد در حکم

برد و باخت در حکم در هر دور بازی به صورت برنده شدن در هفت دست بازی و در هر دست بازی کسب هفت امتیاز است که به هر یک از این امتیاز ها هم دست گفته می شود. کسب هر امتیاز را به اصطلاح دست گرفتن می گوند.
در بازی تنها ورقی که در صورت دارا بودن میتوان رد داد حکم آن دست بازی است. این یک نکته مهم در آموزش بازی حکم می باشد.

ارزش ورق ها

ترتیب ورق ها بر حسب ارزش از کم به زیاد چنین است:

دو، سه،…، ده، سرباز، بی بی، شاه، آس (تک)

بطور پیش فرض خال ها بر یکدیگر برتری ندارد جز یک خال که خال حکم نام دارد و ضعیف ترین ورق آن یعنی 2 از قویترین ورق یعنی آس خال های دیگر قویتر است. خال حکم در ابتدای هر بازی توسط شخصی که به عنوان حاکم انتخاب شده است تعیین می شود. نحوه حاکم شدن در ادامه مطلب گفته شده است.

بازی حکم

حکم چهار نفره

به دلیل محبوبیت حکم 4 نفره قوانین و آموزش براسا آن شرح داده میشود و سپس درمورد انواع دیگر بازی حکم تفاوت ها با حکم 4 نفره ذکر می شود.

طریقه نشستن در بازی 4 نفره به این گونه است که اعضای هر تیم 2 نفره روبروی یکدیگر می نشینند.

تعیین حاکم و یارکشی

افراد به صورت یک مربع می نشینند. اگر از قبل یارکشی انجام شده باشد افراد باید به طوری بنشینند که روبروی یار خود باشند. سپس یکی از افراد پس از بر زدن ورق ها یک یک از رو به صورت پادساعتگرد به افراد میدهد (به طوری که همه ورق را ببینند) بنابراین آخرین نفر خودش است که ورق دریافت می کند.

اولین نفری که آس دریافت کند یا اصطلاحا اولا کسی که آس بیاورد یا به او آس بیوفتد حاکم می شود. اگر یارکشی انجام شده باشد ورق ها جمع آوری می شود و پس از بر زدن تقسیم ورق ها برای بازی اصلی شروع می شود (اصطلاحا دست داده میشود).

اگر یارکشی نشده بود چه می شود؟

اگر یارکشی انجام نشده باشد ورق ها بین سه نفر باقی مانده به غیر از حاکم به صورت تک تک بر همان سمت پیشین به افراد ادامه می یابد تا شخص دیگری آس دریافت کند. این شخص یار حاکم خواهد بود پس ازاینکه یار حاکم تعیین شد تغییر مکان احتمالی برای روبروی هم قرار گرفتن افراد انجام میشود. این اولین قدم برای آموزش بازی حکم می باشد که باید حتما آن را پشت سر بگذارید.

تقسیم ورق ها میان افراد

به تقسیم کردن ورق ها میان بازیکنان اصطلاحا دست دادن یا ورق دادن گفته میشود. در هر دست بازی، بازیکنی ک سمت چپ حاکم نشسنه است دست می دهد یعنی به گونه ای که نخستین دست به حاکم داده شود و آخرین دست به پخش کننده ورق.

اعتراض یار حاکم در حکم

ورق دهنده پس از بر زدن به اندازه کافی ورق هارا از پشت یعنی به طوری که که معلوم نباشد ورق چیست در دست میگیرد و به طرف یار حاکم میبرد تا یار حاکم آن را کوپ کند. منظور از کوپ کردن ورق ها این است که یار حاکم تعدادی از ورق هارا از زیر بدون اینکه نگاه کند و ترتیب ورق هارا بهم بزند به روی ورق ها بگذارد.

این عمل بخاطر این است که از تقلب احتمالی ورق دهنده جلوگیری شود. گاهی وقت ها (بیشتر اوقات در بازی های نه چندان جدی) یار حاکم نوک انگشت خود را روی ورق ها میزند و این به این معناست که ورق دهنده را قبول دارد و نیازی به کوپ کردن ندارد.

پخش کارت ها و آغاز بازی

ابتدا ورق دهنده با آغاز از حاکم 5 ورق به هر بازیکن می دهد. ورق دهنده باید طوری ورق ها را پخش کند که اخر ورق به خودش برسد. در بعضی بازی های دوستانه ورق دهنده میتواند 5 ورق اول یار خودش را ببیند. در ادامه حاکم با توجه به دست خود خالی را حکم میکند که در 5 ورق ابتدایی خودش با ارزش تر از بقیه بوده است.

در بعضی مواقع خصوصا در بازی هایی شخص ورق دهنده بخواهد ورق ها را بچیند به صورتی که در حکم حاکم تاثیر بگذارد حاکم می تواند خال ورق میانی یارش را به عنوان خال حکم انتخاب کند. اگر چنین کند یار حاکم باید ورق میانی خود یعنی سومین ورق را به همه بازیکنان نشان دهد. به هم نخوردن ترتیب ورق دادن در بازی اهمیت دارد. مهم است که در طول ورق دادن بطور مرتب ورق داده شود.

روال بازی حکم 4 نفره

بازی بدون نرس و سرس: ورق نخست را حاکم می آید. اصطلاح آمدن به این معناست که یک ورق را روی زمین نهاده است. گاه به جای آمدن از بازی کردن هم استفاده می شود مثلا فلان کس شاه خشت بازی کرد. به خال نخستین ورقی که بر زمین قرار داده شده است و همچنان بر زمین است خال زمینه می گویند. پس حاکم با آمدن نخستین ورق خال زمینه را تعیین کرده است.

جهت چرخش بازی

جهت بازی کردن افراد با توجه به آموزش بازی حکم به همان جهتی است که ورق داده شده است که معمولا پادساعتگرد است. اگر شخصی در دستش ورقی از خال زمینه داشته باشد حق بازی کردن خال دیگری را ندارد و باید از ورق های خال زمینه بازی کند؛  اگر ورقی با خال زمینه نداشته باشد هر ورق دیگری را می تواند بازی کند. اگر خال زمینه حکم نباشد آن شخصی که ورق خال زمینه را در دستش ندارد میتواند ار ورق های خال حکم استفاده کند و به اصطلاح دست را بِبُرد.

مثالی جهت جا افتادن موضوع

مثلا اگر حاکم آس پیک بازی کند و شخص حریف خال پیک در ورق هایش نداشته باشد میتواند با یک ورق خال حکم دست را ببرد. حتی اگر ورق خال حکمش 2 باشد ارزشش از بقیه ورق ها بیشتر است و می تواند دست را ببرد.

اگر خال زمینه حکم باشد و شخص در دستش حکم نداشته باشد به هیچ عنوان نمیتواند ورق با ارزش تری بازی کند در این صورت بی ارزش ترین ورق خود را بازی میکند که دیگر ورق هایش از بین نروند.

برد هر دست از بازی

طبق آموزش بازی حکم پس از اینکه هر 4 بازیکن ورق های خود را بازی کردند با ارزش ترین ورق با توجه به زمینه تعیین می شود و یک امتیاز یا یک دست نسیب تیمی میشود که یکی از اعضای آن، آن ورق را بازی کرده است. پس از هر دست 4 تایی ورق ها از صحنه بازی کنار میروند و دست بعدی شروع می شود.

دست بعدی را کسی بازی می کند که دست قبلی ورقش از بقیه ورق ها باارزش تر بوده است. جهت بازی به همان ترتیب باقی می ماند (پادساعتگرد). تیمی که هفت دست یا امتیاز کسب کند برنده است. اگر تیم برنده تیم حاکم باشد حاکم همان شخص باقی می ماند اما اگر تیم برنده تیمی باشد که حاکم در آن نبود حاکم دست بعدی شخصی است که در سمت راست حاکم قبلی نشسته است یعنی به همان جهتی که ورق ها پخش می شود (پادساعتگرد).

بیشتر بخوانید
سرمایه گذاری سودمند چیست؟ | روش های سرمایه گذاری هوشمند

کت شدن در بازی حکم

اگر در یک دست بازی یکی از تیم ها هیچ امتیازی کسب نکند به اصطلاح کُت می شود. اگر تیم کت شونده تیم حاکم باشد 3 باخت و اگر تیم کت شونده حاکم نباشد دو باخت برای آن ها در نظر گرقته می شود. به کت شدن تیم حاکم، حاکم کتی یا سه کتره و یا پر کت می گوند.

اگر تیمی پس از اینکه 7 دست را برد اصرار به ادامه بازی داشت و موفق شد که تمام 13 برگ را ببرد در اصطلاح به آن بام میگوند. در این صورت بازی به طور کامل تمام است و تیم بام کننده برنده نهایی خواهد بود. همچنین اگر حاکم بام شود به اصطلاح به آن پربام یا حاکم بام می گویند.

بازی حکم
حکم

آموزش بازی سرس در بازی حکم

بازی سرس یعنی برگه ها از بالا به پایین دارای ارزش خواهند بود و حکم نیز برای برش وجود ندارد. به این صورت که شاه بالاترین برگه است مگر اینکه حاکم حکم را آس سرس اعلام کند که در این صورت آس بالاترین برگه می باشد و به ترتیب شاه، بی بی، سرباز، ده،… برگه های بعدی می باشند.

در بازی سرس هرکس بالاترین برگه از همان خالی که بازی شده را داشته باشد وآن را بازی کند می تواند برگه ها را جمع کند و هر تیمی که هفت دست جمع کند بازی را برده است.

بازی نرس در بازی حکم چگونه است؟

بازی نرس دقیقا مانند بازی سرس است ولی برگه ها از کویچک به بزرگ برتری دارند به این صورت برگ 2 از همه بالاتر است مگر اینکه حاکم آس نرس را حکم اعلام کند در این حالت آس بزرگترین برگه و بعد دو، سه، چهار،… برگه های بعدی میباشند.

قوانین بازی حکم 3 نفره

در حکم ۳ نفره هم مثل دو نفره هر شخص، به نفع خود بازی می‌کند و برنده شدن در بازی، با گرفتن ۷ دست انجام می‌شود. تنها کاری که باید انجام داد این است که پیش از بازی، یک خال ۲ را از بازی خارج کرد (مثلا ۲‌ی خشت). این کار برای این است که تعداد ورق‌ها بر ۳، بخش پذیر شود (۱۷=۳÷۵۱). طبق معمول، حاکم را تعیین کنید. پس از کوپ کردن ورق‌ها توسط یک شخص ثالث، دست ها در ۱ سری ۵ تایی و ۳ سری ۴ تایی داده شود. در پایان، هر شخص، ۱۷ ورق در دست خود دارد. سپس بازی آغاز می‌شود و شخصی که ۷ دست بگیرد، برنده بازی می‌شود.

حکم 5 نفره امکان پذیر است؟

مانند حکم ۳ نفره، هر نفر به نفع خود، بازی می‌کند. تنها تفاوت آن با حکم ۳ نفره این است که به جای یک خال ۲، باید ۲ عدد از خال‌های ۲ را بیرون انداخت. تا تعداد ورق‌ها بر ۵ بخش پذیر باشد (۱۰=۵÷۵۰). پس از تعیین حاکم و کوپ کردن ورق‌ها توسط یک شخص ثالث، دست‌ها در ۲ سری ۵ تایی داده شده و در آخر، هر نفر ۱۰ ورق در دست خود دارد. طبق معمول، برای بردن بازی، باید ۷ دست گرفته شود.

حکم 6 نفره

در حکم ۶ نفره، می‌توان به صورت ۲ یا ۳ تیم بازی کرد. پیشنهاد می‌شود که در ۲ تیم بازی شود (هر تیم ۳ نفر). باید هر چهار خال ۲، از دسته ورق، بیرون انداخته شود تا تعداد ورق‌ها بر ۶ بخش پذیر باشد (۸=۶÷۴۸). در حکم ۶ نفره، دسته ورق ۲ بار کوپ می‌شود. به صورتی که:

  • اگر بازی متشکل از ۲ تیم ۳ نفره باشد، دسته ورق، توسط هر دو نفر هم تیمی‌های حاکم، کوپ می‌شود.
  • اگر بازی متشکل از ۳ تیم ۲ نفره باشد، دسته ورق، یکبار توسط هم تیمی حاکم و یکبار توسط یکی از اعضا تیم سوم، کوپ می‌شود.
    پس از کوپ کردن کامل دسته ورق، دست دادن آغاز می‌شود. به هر نفر، ۸ ورق می‌رسد که در ۲ سری ۴ تایی توزیع می‌شود. طبق معمول، بردن بازی با گرفتن ۷ دست انجام می‌شود.

قوانین بر زدن ورق های حکم

بر زدن در بازی حکم قوانین خاص خود را دارد که در ادامه برخی از مهم ترین ان ها را برایتان لیست کرده ایم :

  • 1- طرف مقابل تنها مجاز به یک بر میباشد.
  • 2- بر نباید رو باز باشد.
  • 3- در بعضی از بازی ها با هم توافق میشود که بر تاییدی چند تا باشد.

بازی حکم آنلاین

بازی حکم در ایران بسیار محبوب است و در خانواده ها و دوستان بازی می شود اما بازی حکم آنلاین هم جذابیت خود را دارد و سرگرم کننده است.
در بازی حکم آنلاین شما یار و حریف خود را نمی شناسید و ایده ای برای بازی ندارید به همین سبب بازی منصفانه تر و سخت تر است.
در صورتی که حکم آنلاین را با پول و به صورت شرطی بازی کنید در صورت برنده شدن جایزه بین شما و یارتان تقسیم می شود.

بازی حکم

کازینو آنلاین و بازی حکم

یکی از بازی هایی که در کازینو های آنلاین انجام می شود بازی حکم است که بین کاربران طرفداران زیادی پیدا کرده است. شما هم می توانید در کازینو های معتبر آنلاین به بازی بپردازید و برنده شوید.

بازی حکم شرایط شرط بندی را دارد؟

بعد از بازی انفجار که به صورت مفصل ان را در مقاله آموزش بازی انفجار مورد بررسی قرار داده ایم بازی پاسور حکم مناسب‌ ترین بازی سایت‌ های شرط‌ بندی می باشد. برای برنده شدن در این بازی یاد داشتن قواعد اصلی این بازی ضروری می باشد. در این بازی با توجه به رقم شرطی که کاربر انتخاب می کند، حکم به میز های مختلفی تقسیم می‌ شود و کاربر می‌ تواند با افراد حاضر در این میز ها بازی کند. انتخاب حریف بر عهده فرد نیست بلکه سیستم رندوم حریف را انتخاب می‌ کند. از آن جایی‌که بازی حکم یک بازی تک‌ نفره نیست و به صورت دو نفره، سه نفره و چهار نفره قابل انجام است پس قابلیت این را دارد.

روی آن شرط‌ بندی هم انجام شود یعنی گروه‌ های مختلف که در این بازی شرکت می‌ کنند شرط‌ بندی می‌ کنند و آن گروهی که برنده بازی باشد شرط را برده است. بازی حکم توسط برگه‌ های پاستور انجام می شود. پیدایش پاسور در قرن یازدهم از چین بود که در آن زمان پول های کاغذی چین به چهار شکل مختلف وجود داشت و اعدادی بین یک تا نه را داشت؛ چینی‌ ها در آن زمان از این پول‌ ها برای شرط‌ بندی استفاده می‌ کردند و به مرور زمان این روش تغییر کرد و تبدیل به بازی‌ های رایج کنونی شد.

آموزش شرط بندی بازی حکم

آموزش شرط بندی بازی حکم

اگر به آموزش بازی حکم توجه داشته باشید آن چیزی که در بازی حکم اهمیت دارد این است که قبل از ورود به این بازی باید قوانین و ترفند های این بازی را فرا گرفته باشید. به همین دلیل افرادی که تازه وارد می‌ شوند با مطالعه شرایط بازی می‌ توانند موفق شوند. در بازی حکم چهار نفره ی آنلاین در سایت‌ های شرط‌ بندی، حاکم نخستین ترفند را تعیین می‌ کند و بازی را شروع می‌ کند و بازیکنان باید از آن ترفند استفاده کنند در هر دست کسی که بالا ترین کارت را از نظر ارزشی دارد، برنده شده‌ است و دست بعدی را همان فرد آغاز می کند.

اساس برد و باخت در هر دو بازی به امتیاز گرفتن هفت دست بازی استوار شده است. در این‌ جا دو اصطلاح برای تیم‌ ها داریم: با گرفتن تمام هفت ترفند دست برنده دست کُت نامیده می شود که ارزش دو امتیاز دارد یعنی یک تیم هفت دست کامل را بگیرد و تیم مقابل هیچ دستی را نگرفته باشد. حاکم کُتی یعنی وقتی که یک تیم بتواند تیم حاکم را ببرد دراین‌صورت ارزش سه امتیاز دارد.

بیشتر بخوانید
تشخیص ضریب بازی انفجار رایگان با ربات در سایت های معتبر بازی انفجار

پر کت کردن یعنی اگر تیم حاکم نتواند در کل بازی یک دور را هم امتیاز گرفته باشد و تیم مقابل او هفت دست را برده باشد تیم حاکم پرکت شده است. بام یعنی اگر یک تیم هفت دست بگیرد و برنده شود و بخواهد بازی را ادامه دهد و بتواند همه سیزده دست ممکن را در یک راند بگیرد این گونه است که می گوییم بام اتفاق افتاده است.

بهترین سایت شرط بندی بازی حکم

در انتخاب سایت مناسب برای بازی حکم باید به امکانات این سایت توجه کرد. یکی از آن‌ ها توجه به درگاه‌ های ریالی می باشد. نکته دیگری که باید توجه کنیم این است که سایتی که برای این بازی انتخاب می‌ کنیم باید سایت مرجع باشد یعنی به لینک دیگری متصل نشود و وقتی که شما وارد لینک اصلی می‌ شوید روی پلت فرم دیگری اجرا نشود. با خواندن نظرات کاربران فعال در این سایت‌ ها به خصوص در بازی حکم، می‌ توان به این نتیجه رسید که سه سایت تاینی بت، هات بت و لایو بت جزء بهترین سایت‌ های شرط‌ بندی ایرانی می باشند که بازی حکم را به خوبی به کاربران خود ارائه کرده اند.

این سایت‌ ها به دلیل داشتن پشتیبانی بیست و چهار ساعت و همچنین داشتن کانال‌ های تلگرام که از آن طریق کاربران خود را از آخرین اخبار و تغییرات سایت شان آگاه می کنند بسیار بین مردم معروف شدند. سایت تاینی بت هم که در صدر جدول سایت‌ های شرط‌ بندی ایرانی قرار دارد در زمینه بازی حکم بسیار خوب عمل کرده است. مهم‌ ترین نکته‌ ای که این سایت‌ ها رعایت کردند و توانستند به اعتبار خوبی برسند استفاده از درگاه‌ های بانکی مستقیم، کارت به کارت، بیت کوین، ووچر مانی و پرفکت مانی که معتبر ترین روش‌ های شارژ و برداشت حساب می باشند، توانستند به شهرت برسند.

بهترین سایت شرط بندی بازی حکم

اپلیکیشن شرط بندی حکم

حکم بازی سرگرم کننده‌ ای می‌ باشد که توسط سایت‌ های شرط بندی و اپلیکیشن آن ها به افرادی که علاقه مند به این بازی هستند ارائه شده است. حکم آنلاین یک بازی پاسور است که در آن بازیکن های ایرانی با یکدیگر به صورت آنلاین رقابت می‌ کنند. ویژگی‌ های این اپلیکیشن مانند کم‌ حجم و رایگان بودن برای بازی، امکان دعوت دیگران به بازی، امکان چت با بازیکن ها و غیره افراد زیادی را به خود جذب کرده است.

مدیران سایت های شرط بندی برای جذب کاربر بیشتر و همچنین برای راحتی کاربران خود که در ورود به بازی مشکل داشتند، اپلیکیشنی طراحی کرده اند که دارای امکانات زیادی نیز می باشد. به علت این که بعضی کاربران سایت های شرط لندی در کشور ایران زندگی می کنند، با مشکل فیلترینگ مواجه می شوند زیرا که این فعالیت ها به دلیل مسائل دینی و مذهبی در کشور ایران ممنوع و حرام می باشد، پشتیبانی سایت با استفاده از اپلیکیشن باعث شده اند که مشکل فیلتر بودن برای کاربران از بین برود.

در این مورد به شما توصیه می کنیم برای دانلود اپلیکیشن تاینی بت از لینکی که در ادامه برایتان فراهم شده است نهایت استفاده را داشته باشید.

تجربه بازی حکم در کازینو های شرطی

بازی حکم یکی از مهم‌ ترین بازی های کازینویی سایت‌ های شرط‌ بندی در ایران می باشد زیرا در کشور ایران علاقه مندان زیادی برای این بازی وجود دارند و کاربران می‌ توانند با حضور در کازینو ها، تجربه فوق‌ العاده‌ ای از این بازی داشته باشند زیرا در این بازی‌ های آنلاین امکان این را دارند که با بازیکن‌ های حرفه‌ ای و قدیمی و با تجربه در بازی حکم چند دست بازی کنند و این گونه در هر بار بازی از این افراد تجربه‌ های زیادی کسب کنند و به مرور زمان خودشان به یک بازیکن حرفه‌ ای در این زمینه تبدیل شوند.

با بازی در کازینو های شرطی می‌ توان روش‌ های تقلب در این بازی را هم یاد گرفت. درست است که تقلب در هیچ موردی توصیه نمی‌ شود اما به صورت تفریحی گاهی تقلب هیجان بازی را بالا می‌ برد. اولین راه آن در زمان بر زدن است؛ زمانی که تیم شما یک مرحله را ببازد برای دسته بعدی دیلر می‌ شود و مسئول بر زدن و پخش کارت‌ ها خواهد بود. در این زمان یکی از برگ های آس را در انتهای دست بگذارید و وقتی که عمل بر زدن را انجام بدهید، آخرین کارت بدون تغییر می‌ ماند و زمانی که شما کارت‌ ها را پخش می‌ کنید آخرین کارت به هم‌ تیمی شما می‌ رسد.

این کارت آخر آس می باشد و در دست داشتن این کارت شانس موفقیت شما در بازی را افزایش می دهد. روش دیگر این است که هم‌ تیمی ثابت در هر دست داشته باشید زیرا زمانی که هم‌ تیمی شما ثابت باشد می توانید یک سری علامت هایی رو بین خودتان عنوان کنید که این‌ گونه در طول بازی می‌ توانید شانس برنده شدن خودتان را بیشتر کنید. به طور مثال وقتی سر خود را می خارانید هم‌ تیمی متوجه می‌ شود که باید آن دست دل بازی کند و یا وقتی خمیازه می‌ کشید او متوجه می‌ شود که باید خشت بازی کند.

مهم ترین ترفند های این بازی کازینویی

برای موفقیت در بازی حکم بهتر است که ترفند های این بازی را آموزش دیده باشید زیرا که در این‌ صورت شانس موفقیت شما بیشتر خواهد بود. اولین ترفند که روش پایه برای برنده شدن در بازی حکم به حساب میاد شمارش کارت‌ ها است. باید حواس فردی که بازی می‌ کند به تعداد حکم‌ ها و همین طور آس و عکس‌ هایی مانند شاه و بی‌بی و سرباز که در هر دست بازی پایین می آیند، باشد. ترفند بعدی که به موفق شدن شما در بازی کمک می کند گیج کردن طرف مقابلتان یعنی حریف می باشد.

با گیج کردن حریف در بازی در مواقع لزوم امکان برنده شدن شما بالا می‌ رود. منظور از گیج کردن این است که معلوم نشود دست شما چه کارتی با چه خالی مانده است؛ به‌ عنوان مثال اگر آس دارید آن را پایین نیاورید، حتی به قیمت از دست دادن یک دست از بازی باز هم برنده خواهید شد. نکته مهم اینجا است که اگر کسی کارتی هم از یک خال را که در آن دست با آن خال بازی می شود نداشته باشد.

برای کسب امتیاز می‌ تواند دو کار انجام دهد:

  1. اول این که حکم را ببرد یعنی اگر کارت خالی که بازی می شود در دست بازیکن نباشد می تواند از خال حکم استفاده کند و دست را ببرد چون ارزش کارت حکم بیشتر است امتیاز آن دست از بازی به او تعلق می‌ گیرد.
  2. دوم این که در حکم رد بدهد یعنی اگر بازیکنی خالی را نداشته باشد و نخواهد از خال حکم هم استفاده کند می‌ تواند یک خال غیر مرتبط را در وسط قرار بدهد البته این زمانی منجر به برد او می‌ شود که هم گروهی او کارتی با ارزش بیشتر را در وسط قرار داده باشد.

سوالات متداول

در بازی حکم، حاکم چطور تعیین می شود؟

در هنگام پخش کردن کارت، اولین کارت آس در مقابل هر کسی قرار بگیرد او حاکم است.

برنده ی نهایی در بازی حکم چه کسی است؟

گروهی که بتواند زودتر هفت دست را جمع کند برنده ی بازی است.

مهم ترین ترفند بازی حکم چیست؟

شمارش کارت‌ ها است یعنی باید حواس فردی که بازی می‌ کند به تعداد حکم‌ ها و همین طور آس و عکس‌ هایی مانند شاه و بی‌بی و سرباز که در هر دست بازی پایین می آیند، باشد

اپلیکیشن بازی حکم برای چه موردی کاربردی است؟

برای رفع مشکل فیلترینگ و همچنین در دسترس بودن امکانات بیشتر از این بازی.

 
 
 
 
اشتراک گذاری
سینا

23 ساله و دارای کارشناسی تولید محتوا و دارای مدرک بین المللی زبان انگلیسی,ترکی و اسپانیایی.همچنین سابقه فعالیت در سایت های خبری و تحلیلی ایرانی و خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *